Redbazan bắt đầu đi vào hoạt đông kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2015. Là nhà sản xuất cà phê hạt rang xay, chúng tôi lựa chọn vùng nguyên liệu chủ yếu  là Daklak, Dak Nông  và Lâm Đồng, Việt Nam.

Mỗi loại hạt cà phê và mỗi cách rang sẽ cho ra hương thơm và hậu vị khác nhau.

Chúng tôi  tỉ mỉ trong việc tuyển chọn hạt cà phê tốt để rang nhằm đạt hương thơm chân thật, vị chất tinh túy đúng bản chất vốn có của hạt cà phê được gieo trồng trên vùng đất đỏ Bazan màu mỡ.

Hàng ngày, chúng tôi rang cà phê theo đơn đặt hàng để có sản phẩm tươi mới đến người tiêu dùng với giá cả hợp lý nhất.

 Mi ngày tôi chn mt nim vui trong niđam mê bt tn vi ht cà phê.